แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานของอาเซียนสัญลักษณ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานของอาเซียนสัญลักษณ์

1 สัญลักษณ์อาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของอาเซียน

2 สัญลักษณ์แสดงถึงอาเซียนที่มั่นคงสงบสหรัฐและอาเซียนแบบไดนามิก สีของสัญลักษณ์สีฟ้า – สีแดง, สีขาวและสีเหลือง – สีเป็นตัวแทนของหลักของยอดของรัฐทั้งหมดประเทศสมาชิกอาเซียน

3 สีฟ้าแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและ dynamism ขาวบริสุทธิ์แสดงให้เห็นและความเจริญรุ่งเรืองสัญลักษณ์สีเหลือง

4 ก้าน ของ PADI ในใจกลางของตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความฝันของพ่อของอาเซียนสำหรับการ ประกอบอาเซียนประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกพันกันในมิตรภาพและ ความเป็นปึกแผ่น

5 วงกลมแสดงถึงความสามัคคีของอาเซียน

6 สัญลักษณ์อาเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของอาเซียน

การใช้งานเอของอาเซียนสัญลักษณ์

7 สัญลักษณ์กลุ่มอาเซียนจะต้องใช้ในลักษณะที่ส่งเสริมอาเซียนและวัตถุประสงค์และหลักการของ มันจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อศักดิ์ศรีของอาเซียน

8 สัญลักษณ์ อาเซียนจะไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เว้นแต่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการผ่านขั้นตอนการกําหนดใน A.4 บทความ

A.1 ใช้ของอาเซียนสัญลักษณ์โดยประเทศสมาชิกอาเซียน

9 รัฐสมาชิกอาเซียนจะสนับสนุนให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนในการทำงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอาเซียน

10 สัญลักษณ์อาเซียนจะถูกวางไว้ที่ด้านขวาของสัญลักษณ์แห่งชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ‘, ตามที่เห็นโดยผู้ชม

A.2 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน

11 สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องใช้สัญลักษณ์อาเซียนในลักษณะที่พิจารณาความเหมาะสมโดยเลขาธิการซึ่งอาจรวมถึงต่อไปนี้:

แสดงที่อาคารสำนักเลขาธิการและที่พำนักของเลขาธิการ
ใช้ในการติดต่ออย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นหัวจดหมาย;
ใช้เป็นตราประทับอย่างเป็นทางการสำหรับสำนักเลขาธิการอาเซียน;
d ใช้ในการพิมพ์อย่างเป็นทางการเครื่องเขียนและของที่ระลึก;
e ทำเครื่องหมายหรือแกะสลักบนคุณสมบัติของเลขาธิการอาเซียนและ
แสดงผลที่ฟังก์ชั่นอย่างเป็นทางการของอาเซียน

A.3 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

12 หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับอาเซียนไว้ในภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียนอาจจะใช้สัญลักษณ์อาเซียนใน correspondences อย่างเป็นทางการของการประชุมและ

A.4 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยหน่วยงานอื่น ๆ

13 หน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในรัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องยื่นคำขอของพวกเขาสำหรับการใช้งานของสัญลักษณ์อาเซียนเพื่อสำนักเลขาธิการเกี่ยวข้อง

14 หน่วย งานอื่น ๆ นอกภูมิภาคอาเซียนจะต้องยื่นคำขอของพวกเขาสำหรับการใช้งานของสัญลักษณ์อา เซียนเพื่อสาธารณะบริการวิชาการและประชาสังคมกองของสำนักเลขาธิการอาเซียน:

สาธารณะบริการวิชาการและประชาสังคมกอง
สำนักเลขาธิการอาเซียน
70, Jl Sisingamangaraja
จาการ์ตา 12110
ประเทศอินโดนีเซีย
E-mail: public@asean.org

15 ขอใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนจะต้องยื่นในการเขียนหนังสือและมาพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้:

•รายละเอียดองค์กร
ธรรมชาติ•และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่นำเสนอ;
•ระยะเวลาการใช้งานของสัญลักษณ์อาเซียนและ
ต้นแบบของการใช้•เสนอของอาเซียนสัญลักษณ์

16 ในภูมิภาคอาเซียน Secretariats และสำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องพิจารณา
ขอตาม อนุมัติรับจะเป็นเอกสิทธิ์ของกิจกรรมที่นำเสนอ อนุมัติดังกล่าวจะไม่ถูกขยายให้บุคคลที่สาม

17 โดย ที่การใช้สัญลักษณ์อาเซียนไม่ได้มอบเมื่อบรรดาผู้ที่จะได้รับสิทธิในการใช้ งาน แต่เพียงผู้เดียวใดก็ไม่อนุญาตให้พวกเขาจัดสรรสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย การค้าที่คล้ายกันหรือโลโก้ไม่ว่าจะโดยการลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใด

การสืบพันธุ์บีของอาเซียนสัญลักษณ์

18 สัญลักษณ์กลุ่มอาเซียนจะต้องทำซ้ำตามข้อมูลจำเพาะและสีที่ระบุไว้ในภาคผนวก

อนุมัติ C. จากและแก้ไขแนวทาง

19 แนวทางจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)

20 รัฐสมาชิกใดอาจเสนอข้อแก้ไขแนวทางซึ่งจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการผู้แทนถาวร (CPR) เพื่อพิจารณาและตกลงกันโดยฉันทามติ แก้ไขตกลงจะถูกส่งไปมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC) สัญกรณ์และมาหลังจากนั้นมีผลบังคับใช้ทันที

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะและสี

1 คุณสมบัติของสี Pantone นำมาใช้สำหรับสีของสัญลักษณ์อาเซียนคือ:

สีน้ำเงิน: Pantone 286
สีแดง: สีแดง Pantone 032
สีเหลือง: Pantone กระบวนการสีเหลือง

2 สำหรับขั้นตอนการพิมพ์สี่สีและคุณสมบัติของสีจะเป็น:

สีน้ำเงิน: 100C 60 ม. 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)
สีแดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)
สีเหลือง: 0C 0M 100Y 0K

3 ข้อมูลจำเพาะในวงเล็บคือจะใช้เมื่อวัดโดยพลการของกระบวนการสีเป็นไปไม่ได้

4 ใน Pantone สี Simulator กระบวนการข้อกำหนดเท่ากับ:

สีน้ำเงิน: Pantone 204-1
สีแดง: Pantone 60-1
สีเหลือง: Pantone 1-3

5 ตัวอักษรที่ใช้คำว่า “อาเซียน” ในสัญลักษณ์เป็น Helvetica กรณีที่ต่ำกว่าในตัวหนา

6 สัญลักษณ์จะปรากฏทั้งในสีที่ระบุหรือสีเอกพจน์ของสีดำ, สีขาว, สีทองหรือสีเงิน มันสามารถขยายหรือหดตัวในขนาดสัดส่วนตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งานและสถานที่ของการแสดงผล

Advertisements
Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: