แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานของอาเซียนสัญลักษณ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานของอาเซียนสัญลักษณ์

1 สัญลักษณ์อาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของอาเซียน

2 สัญลักษณ์แสดงถึงอาเซียนที่มั่นคงสงบสหรัฐและอาเซียนแบบไดนามิก สีของสัญลักษณ์สีฟ้า – สีแดง, สีขาวและสีเหลือง – สีเป็นตัวแทนของหลักของยอดของรัฐทั้งหมดประเทศสมาชิกอาเซียน

3 สีฟ้าแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและ dynamism ขาวบริสุทธิ์แสดงให้เห็นและความเจริญรุ่งเรืองสัญลักษณ์สีเหลือง

4 ก้าน ของ PADI ในใจกลางของตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความฝันของพ่อของอาเซียนสำหรับการ ประกอบอาเซียนประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกพันกันในมิตรภาพและ ความเป็นปึกแผ่น

5 วงกลมแสดงถึงความสามัคคีของอาเซียน

6 สัญลักษณ์อาเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของอาเซียน

การใช้งานเอของอาเซียนสัญลักษณ์

7 สัญลักษณ์กลุ่มอาเซียนจะต้องใช้ในลักษณะที่ส่งเสริมอาเซียนและวัตถุประสงค์และหลักการของ มันจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อศักดิ์ศรีของอาเซียน

8 สัญลักษณ์ อาเซียนจะไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เว้นแต่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการผ่านขั้นตอนการกําหนดใน A.4 บทความ

A.1 ใช้ของอาเซียนสัญลักษณ์โดยประเทศสมาชิกอาเซียน

9 รัฐสมาชิกอาเซียนจะสนับสนุนให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนในการทำงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอาเซียน

10 สัญลักษณ์อาเซียนจะถูกวางไว้ที่ด้านขวาของสัญลักษณ์แห่งชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ‘, ตามที่เห็นโดยผู้ชม

A.2 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน

11 สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องใช้สัญลักษณ์อาเซียนในลักษณะที่พิจารณาความเหมาะสมโดยเลขาธิการซึ่งอาจรวมถึงต่อไปนี้:

แสดงที่อาคารสำนักเลขาธิการและที่พำนักของเลขาธิการ
ใช้ในการติดต่ออย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นหัวจดหมาย;
ใช้เป็นตราประทับอย่างเป็นทางการสำหรับสำนักเลขาธิการอาเซียน;
d ใช้ในการพิมพ์อย่างเป็นทางการเครื่องเขียนและของที่ระลึก;
e ทำเครื่องหมายหรือแกะสลักบนคุณสมบัติของเลขาธิการอาเซียนและ
แสดงผลที่ฟังก์ชั่นอย่างเป็นทางการของอาเซียน

A.3 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

12 หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับอาเซียนไว้ในภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียนอาจจะใช้สัญลักษณ์อาเซียนใน correspondences อย่างเป็นทางการของการประชุมและ

A.4 การใช้สัญลักษณ์อาเซียนโดยหน่วยงานอื่น ๆ

13 หน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในรัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องยื่นคำขอของพวกเขาสำหรับการใช้งานของสัญลักษณ์อาเซียนเพื่อสำนักเลขาธิการเกี่ยวข้อง

14 หน่วย งานอื่น ๆ นอกภูมิภาคอาเซียนจะต้องยื่นคำขอของพวกเขาสำหรับการใช้งานของสัญลักษณ์อา เซียนเพื่อสาธารณะบริการวิชาการและประชาสังคมกองของสำนักเลขาธิการอาเซียน:

สาธารณะบริการวิชาการและประชาสังคมกอง
สำนักเลขาธิการอาเซียน
70, Jl Sisingamangaraja
จาการ์ตา 12110
ประเทศอินโดนีเซีย
E-mail: public@asean.org

15 ขอใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนจะต้องยื่นในการเขียนหนังสือและมาพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้:

•รายละเอียดองค์กร
ธรรมชาติ•และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่นำเสนอ;
•ระยะเวลาการใช้งานของสัญลักษณ์อาเซียนและ
ต้นแบบของการใช้•เสนอของอาเซียนสัญลักษณ์

16 ในภูมิภาคอาเซียน Secretariats และสำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องพิจารณา
ขอตาม อนุมัติรับจะเป็นเอกสิทธิ์ของกิจกรรมที่นำเสนอ อนุมัติดังกล่าวจะไม่ถูกขยายให้บุคคลที่สาม

17 โดย ที่การใช้สัญลักษณ์อาเซียนไม่ได้มอบเมื่อบรรดาผู้ที่จะได้รับสิทธิในการใช้ งาน แต่เพียงผู้เดียวใดก็ไม่อนุญาตให้พวกเขาจัดสรรสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย การค้าที่คล้ายกันหรือโลโก้ไม่ว่าจะโดยการลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใด

การสืบพันธุ์บีของอาเซียนสัญลักษณ์

18 สัญลักษณ์กลุ่มอาเซียนจะต้องทำซ้ำตามข้อมูลจำเพาะและสีที่ระบุไว้ในภาคผนวก

อนุมัติ C. จากและแก้ไขแนวทาง

19 แนวทางจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)

20 รัฐสมาชิกใดอาจเสนอข้อแก้ไขแนวทางซึ่งจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการผู้แทนถาวร (CPR) เพื่อพิจารณาและตกลงกันโดยฉันทามติ แก้ไขตกลงจะถูกส่งไปมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC) สัญกรณ์และมาหลังจากนั้นมีผลบังคับใช้ทันที

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะและสี

1 คุณสมบัติของสี Pantone นำมาใช้สำหรับสีของสัญลักษณ์อาเซียนคือ:

สีน้ำเงิน: Pantone 286
สีแดง: สีแดง Pantone 032
สีเหลือง: Pantone กระบวนการสีเหลือง

2 สำหรับขั้นตอนการพิมพ์สี่สีและคุณสมบัติของสีจะเป็น:

สีน้ำเงิน: 100C 60 ม. 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)
สีแดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)
สีเหลือง: 0C 0M 100Y 0K

3 ข้อมูลจำเพาะในวงเล็บคือจะใช้เมื่อวัดโดยพลการของกระบวนการสีเป็นไปไม่ได้

4 ใน Pantone สี Simulator กระบวนการข้อกำหนดเท่ากับ:

สีน้ำเงิน: Pantone 204-1
สีแดง: Pantone 60-1
สีเหลือง: Pantone 1-3

5 ตัวอักษรที่ใช้คำว่า “อาเซียน” ในสัญลักษณ์เป็น Helvetica กรณีที่ต่ำกว่าในตัวหนา

6 สัญลักษณ์จะปรากฏทั้งในสีที่ระบุหรือสีเอกพจน์ของสีดำ, สีขาว, สีทองหรือสีเงิน มันสามารถขยายหรือหดตัวในขนาดสัดส่วนตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งานและสถานที่ของการแสดงผล

Advertisements
Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

ประัเด็นข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
communiques ร่วม
ร่วมกันแถลงการณ์ของอาเซียนในวันที่ 29 หัวหน้าตำรวจประชุม Ha Noi, 13-15 พฤษภาคม 2009
ร่วมCommuniquéจาก 28 อาเซียนหัวหน้าตำรวจประชุม, บรูไนดารุสซาลาม 25-29 พฤษภาคม 2008
ข่าว ของสื่อมวลชนแถลงข่าวร่วม – ทางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติให้คำปรึกษาพลัสจีน Bandar Seri Begawan, 7 พฤศจิกายน 2007
ร่วมกันแถลงการณ์ของอาเซียนบวกสามสามการประชุมรัฐมนตรีอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC +3), บันดาร์เสรีเบกาวัน, 7 พฤศจิกายน 2007
ร่วมกันแถลงการณ์ของหกประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC), บันดาร์เสรีเบกาวัน, 6 พฤศจิกายน 2007
ร่วมCommuniquéจากการประชุมที่ห้ารัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC), Ha Noi, 29 November 2005
แถลงการณ์ร่วมของสองอาเซียนบวกสามประชุมรัฐมนตรีอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC +3), Ha Noi, 30 พฤศจิกายน 2005
ร่วมCommuniquéครั้งที่ 25 อาเซียนหัวหน้าตำรวจประชุม, บาลี, อินโดนีเซีย, 16-20 พฤษภาคม 2005
ร่วมCommuniquéที่ 24 อาเซียนหัวหน้าตำรวจประชุม, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 16-20 สิงหาคม 2004
ร่วมCommuniquéของอาเซียนบวกสามประชุมรัฐมนตรีอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC +3), กรุงเทพ, 10 มกราคม 2004
แถลงการณ์ร่วมของสี่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC), กรุงเทพ, 8 มกราคม 2004
ร่วมCommuniquéของพิเศษการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการก่อการร้าย (AMMTC), กัวลาลัมเปอร์, 20-21 พฤษภาคม 2002
ร่วมCommuniquéของสามประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC), สิงคโปร์, 11 ตุลาคม 2001
ร่วมCommuniquéของสองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC), ย่างกุ้ง, 23 มิถุนายน 1999
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวร่วมกันของทางการในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติให้คำปรึกษาพลัสจีน Ha Noi, 30 พฤศจิกายน 2005
“อาเซียนขอประณามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในบาลี, อินโดนีเซีย” คำชี้แจงโดยประธาน 39th ของ ASC, กัวลาลัมเปอร์, 2 ตุลาคม 2005
โดย ฯพณฯ Somsavat Lengsavad รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนประธานคณะกรรมการ 38th ยืนอาเซียนในการเชื่อมต่อกับระเบิดของผู้ก่อการร้ายในจาการ์ตาเมื่อ 9 กันยายน 2004
คำชี้แจงร่วมเก้าอี้ของการประชุมบาหลีในภูมิภาครัฐมนตรี Counter-Terrorism, บาลี, อินโดนีเซีย, 5 กุมภาพันธ์ 2004
คำชี้แจงตามที่ประธานของอาเซียนในภูมิภาค (ARF) เมื่อโศกนาฏกรรมโจมตีทิ้งระเบิดก่อการร้ายในบาหลี, พนมเปญ, 16 ตุลาคม 2002
สุนัขคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางการเงิน, บันดาร์เสรีเบกาวัน, 30 กรกฎาคม 2002
คำชี้แจงตามที่ประธานของอาเซียนในภูมิภาค (ARF) เมื่อก่อการร้ายที่ 11 กันยายน 2001, Bandar Seri Begawan, 4 ตุลาคม 2001
ประกาศ
แถลงการณ์ร่วมเมื่อ Co-operation เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ 14 ASEAN-EU การประชุมรัฐมนตรี, บรัสเซลส์, 27 มกราคม 2003
แถลงการณ์ร่วมของอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาของ Non-Traditional ปัญหาด้านความปลอดภัย, พนมเปญ, 4 พฤศจิกายน 2002
ปฏิญญาว่าด้วยการก่อการร้ายโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8, พนมเปญ, 3 พฤศจิกายน 2002
2001 ปฏิญญาอาเซียนปฏิบัติการร่วมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย, บันดาร์เสรีเบกาวัน, 5 พฤศจิกายน 2001
มะนิลาประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ (1998)
ปฏิญญาอาเซียนอาชญากรรมข้ามชาติ, มะนิลา, 20 ธันวาคม 1997
Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

การก่อตั้งอาเซียน

ก่อตั้งอาเซียน


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 ห้าผู้นำ – รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย – นั่งลงร่วมกันในห้องโถงใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศอาคารในกรุงเทพมหานครและ ลงนามในเอกสาร อาศัยอำนาจตามความของเอกสารที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เกิด ห้ารัฐมนตรีต่างประเทศที่ลงนาม – อดัมมาลิกจากอินโดนีเซีย Narciso Ramos อาร์ของฟิลิปปินส์ Tun Abdul Razak ของมาเลเซีย, S. Rajaratnam จากสิงคโปร์และถนัดคอมันตร์แห่งประเทศไทย – จะต่อมาถูกยกย่องว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งของอาจ องค์กรระหว่างรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกที่กำลังพัฒนาในวันนี้ และเอกสารที่พวกเขาเซ็นสัญญาจะเป็นที่รู้จักปฏิญญาอาเซียน

มันเป็นระยะสั้นเพียงเอกสาร-worded มีเพียงห้าบทความ มันประกาศจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในภูมิภาคระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เป็นที่รู้จักในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสะกดออกมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้าน วัฒนธรรมทางเทคนิคในการศึกษาและอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจสังคมและในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านความ เคารพปฏิบัติตามเพื่อความยุติธรรมและกฎของกฎหมายและยึดมั่นในหลักการของสห ประชาชาติ กฎบัตร มันระบุว่าสมาคมจะเปิดให้บริการสำหรับการมีส่วนร่วมโดยรัฐทั้งหมดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัครรับจุดมุ่งหมายหลักการและวัตถุประสงค์ มันประกาศว่าเป็นตัวแทนอาเซียน “จะรวมของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะผูกตัวเองเข้าด้วยกันในมิตรภาพ และความร่วมมือและผ่านความพยายามร่วมกันและการเสียสละความปลอดภัยสำหรับ ประชาชนของพวกเขาและสำหรับลูกหลานพรของสันติภาพเสรีภาพและความเจริญ รุ่งเรือง.”

มันเป็นขณะที่ประเทศไทยเป็นคืนดีสภาวการณ์ในหมู่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และ มาเลเซียข้อพิพาทบางอย่างที่มันผุดขึ้นในสี่ประเทศที่ขณะนี้สำหรับความร่วม มือระดับภูมิภาคท​​ี่ได้มาหรือในอนาคตของภูมิภาคจะยังคงมีความไม่แน่นอน จำได้ว่าหนึ่งในสองตัวละครเอกหญิงของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ถนัดคอ มันตร์แห่งประเทศไทย:. “งานเลี้ยงการทำเครื่องหมายการคืนดีระหว่างสาม disputants ผมทาบทามความคิดของการสร้างองค์กรเพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคท​​ี่มี Adam Malik อีกมาลิกตกลงโดยไม่ลังเล แต่ถาม สำหรับเวลาที่จะพูดคุยกับรัฐบาลของเขาและยังปรับความสัมพันธ์กับประเทศ มาเลเซียในขณะนี้ว่าการเผชิญหน้าถูกกว่า. ในขณะที่กระทรวงต่างประเทศของไทยเตรียมร่างกฎบัตรของสถ​​าบันใหม่. ภายในไม่กี่เดือนทุกอย่างก็พร้อม. ฉันจึงได้รับเชิญทั้งสอง อดีตสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) มาเลเซียและฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นสมาชิกคนสำคัญเพื่อร่วมประชุมใน กรุงเทพมหานคร. นอกจากนี้สิงคโปร์เสนอส่งเอส Rajaratnam แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อที่จะเห็นฉันเกี่ยวกับการเข้าร่วมใหม่ การตั้งค่า. แม้ว่าองค์กรใหม่กำลังวางแผนที่จะมีเพียงสมาชิกเอเอสเอบวกอินโดนีเซียขอ สิงคโปร์ได้รับการพิจารณาในเกณฑ์ดี. “

และในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 1967 ห้ารัฐมนตรีต่างประเทศใช้เวลาสี่วันในการแยกความสัมพันธ์ของรีสอร์ทริมชาย หาดบางแสนในเมืองชายฝั่งทะเลน้อยกว่าร้อยกิโลเมตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุงเทพฯ ที่นั่นพวกเขาเจรจากว่าเอกสารในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเด็ดที่พวกเขาหลังจาก นั้นก็จะมีความสุขในการอธิบายว่า “การเจรจาต่อรองกีฬาเสื้อ.” แต่มันเป็นโดยไม่มีหมายถึงกระบวนการที่ง่าย: แต่ละคนนำเข้ามาในการปรึกษาหา​​รือมุมมองทางประวัติศาสตร์และการเมืองที่มี คล้ายคลึงกับที่ของคนอื่น ๆ แต่ด้วยความปรารถนาดีและอารมณ์ดีได้บ่อยเท่าที่พวกเขา huddled ที่โต๊ะเจรจาพวกเขา finessed ทางของพวกเขาผ่านความแตกต่างของพวกเขาขณะที่พวกเขาเรียงรายขึ้นภาพของพวกเขา ในสนามกอล์ฟและมีการซื้อขาย wisecracks ในเกมอีกคนหนึ่งของรูปแบบของการปรึกษาหา​​รือซึ่งท้ายที่สุดก็จะกลายเป็น ประเพณีรัฐมนตรีอาเซียน

ขณะนี้มีความโหดร้ายของการเจรจาและ informalities จากบางแสนอยู่เบื้องหลังพวกเขาที่มีลายเซ็นของพวกเขาติดอยู่อย่างเรียบร้อย ที่อาเซียนประกาศยังเป็นที่รู้จักปฏิญญากรุงเทพฯมันเป็นเวลาสำหรับพิธีการ บาง ก่อนที่จะพูดคือเลขานุการของฟิลิปปินส์การต่างประเทศ Narciso Ramos, one-time ราษฎรนักข่าวและเป็นเวลานานที่ได้รับขึ้นโอกาสที่จะเป็นประธานรัฐสภา ฟิลิปปินส์เพื่อทำหน้าที่เป็นหนึ่งในนักการทูตคนแรกของประเทศ แล้วเขาก็ 66 ปีและลูกชายคนเดียวของเขาในอนาคตประธานาธิบดีฟิเดลโวลต์ฟิซช์กำ​​ลังเสิร์ฟ กับกลุ่มปฏิบัติการฟิลิปปินส์เมืองในรบเวียดนาม เขาจำได้ว่าน่าเบื่อของการเจรจาที่นำลงนามปฏิญญาว่า “เก็บภาษีอย่างแท้จริงค่าความนิยมจินตนาการอดทนและความเข้าใจของรัฐมนตรีที่ เข้าร่วมโครงการห้า.” ว่าอาเซียนก่อตั้งขึ้นในทุกแม้ว่าจะประสบปัญหาเหล​​่านี้เขากล่าวว่านั่นหมายความว่าฐานรากถูกวางดาน และเขาประทับใจกับผู้ชมมันของนักการทูตเจ้าหน้าที่และสื่อที่ได้เห็นพิธีลง นามที่รู้สึกที่ดีของความเร่งด่วนได้รับแจ้งรัฐมนตรีที่จะไปผ่านทุกปัญหาที่ เขาพูดลึกลับของกองกำลังที่ได้รับการรบกับความอยู่รอดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาที่ไม่แน่นอนและที่สำคัญผู้ที่

“เศรษฐกิจกระจัดกระจายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เขากล่าว “(กับ) แต่ละประเทศใฝ่หาวัตถุประสงค์ของตัวเอง จำกัด และสลายขาดแคลนทรัพยากรในที่ทับซ้อนกันหรือแม้กระทั่งความพยายามที่ขัดแย้ง กันของรัฐดำเนินการน้องสาวเมล็ดพันธุ์ของความอ่อนแอในความสามารถของพวกเขา สำหรับการเจริญเติบโตของพวกเขาและ ความยืนยาวพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย​​,. อาเซียนจึงสามารถ marshal ศักยภาพไม่ได้ใช้ยังคงอุดมไปด้วยของภูมิภาคนี้ผ่านการกระทำสหรัฐมากมาย. “

เมื่อได้มีการเปิดการพูดของเขาอดัมมาลิกรัฐสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียจำได้ว่าเกี่ยว กับปีก่อนในกรุงเทพฯ, ที่ข้อสรุปของการเจรจาสันติภาพระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียเขาได้สำรวจ ความคิดขององค์กรเช่นอาเซียนกับคู่มาเลเซียและไทยของเขา หนึ่งใน “ชายหนุ่มโกรธ” ในการต่อสู้ของประเทศของเขาให้เป็นอิสระสองทศวรรษก่อนหน้านี้ Adam Malik แล้ว 50 ปีและเป็นหนึ่งในรัฐสภาของห้านำโดย Soeharto ทั่วไปแล้วว่าเป็นพวงมาลัยจากอินโดนีเซียหมิ่นของความสับสนวุ่นวายทางการ เมืองและเศรษฐกิจ เขาเป็นคนที่จุดรัฐสภาในความพยายามของอินโดนีเซียในการกลับมาคืนดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการปลุกของนโยบายที่โชคร้ายของการเผชิญหน้า ในช่วงปีที่ผ่านมาเขากล่าวว่ารัฐมนตรีได้ทำงานทั้งหมดร่วมกันเพื่อก่อให้ เกิดการคิดอาเซียน “ทำให้รีบเร่งช้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใหม่สำหรับความร่วมมือระดับ ภูมิภาค.”

Adam Malik ไปอธิบายวิสัยทัศน์ของอินโดนีเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่การพัฒนา “ในภูมิภาคซึ่งสามารถยืนบนเท้าของตัวเองแข็งแรงพอที่จะป้องกันตัวเองจาก อิทธิพลเชิงลบใด ๆ จากนอกภูมิภาค.” เช่นวิสัยทัศน์เขาเน้นและยังไม่ได้คิดปรารถนาหากประเทศในภูมิภาคได้อย่างมี ประสิทธิภาพให้ความร่วมมือกับแต่ละอื่น ๆ พิจารณาทรัพยากรของพวกเขารวมธรรมชาติและกำลังคน เขาพูดถึงความแตกต่างของมุมมองระหว่างประเทศสมาชิก แต่แตกต่างกันเหล่านั้นเขากล่าวว่าจะสามารถเอาชนะผ่านสูงสุดของค่าความนิยม และความเข้าใจความศรัทธาและความสมจริง ทำงานอดทนอย่างหนักและความเพียรเขาเพิ่มก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็น

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควรจะยินดีที่จะรับผิดชอบในการสิ่งที่เกิด ขึ้นกับพวกเขาตาม Tun Abdul Razak, รองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่พูดต่อไป ในคำพูดของเขาเขาเสกวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่จะรวมประเทศทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Tun Abdul Razak แล้วพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเขากลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มันเป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่รอดของชาติเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของความ สัมพันธ์ของมาเลเซียกับประเทศอื่น ๆ และเพื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เขาอยู่ในความดูแลของกระทรวง การต่างประเทศของประเทศของเขา เขาเน้นว่าประเทศในภูมิภาคควรจะตระหนักว่าถ้าพวกเขาคิดว่าความรับผิดชอบร่วม กันของพวกเขาเพื่อรูปร่างโชคชะตาของตนเองและเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภาย นอกและการรบกวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงเต็มไปด้วยอันตรายและความตึง เครียด และจนกว่าพวกเขาเอาการกระทำและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มการปะทุของ ความขัดแย้งภายในภูมิภาคประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงอ่อนแอต่อการ จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับอีก

“เราประเทศและประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Tun Abdul Razak กล่าวว่า “ต​​้องได้รับร่วมกันและรูปแบบด้วยตัวเองมุมมองใหม่และกรอบใหม่สำหรับ ภูมิภาคของเรา. มันเป็นสิ่งสำคัญที่มีเอกลักษณ์และร่วมกันเราควรจะสร้างการรับรู้ลึกว่าเรา ไม่สามารถอยู่รอดได้นานเป็นคนอิสระ แต่แยกหากเรายังคิดและทำร่วมกันและถ้าเราพิสูจน์โดยการกระทำที่เราอยู่ใน ครอบครัวของสหประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกพันกันด้วยความผูกพันของ มิตรภาพและความปรารถนาดีและตื้นตันกับอุดมคติของเราเองและแรงบันดาลใจและ ความมุ่งมั่น เพื่อรูปร่างชะตาของเราเอง ” เขาเสริมว่า “ด้วยการจัดตั้งของอาเซียนเราได้นำ บริษัท และขั้นตอนที่เป็นตัวหนาบนถนนว่า”

สำหรับบทบาทของเขาเอส Rajaratnam, อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของหลายวัฒนธรรมของสิงคโปร์ที่ในเวลานั้นทำ หน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็นว่า ทั้งสองทศวรรษที่ผ่านมาของความร้อนไม่ได้รักชาติจริงความคาดหวังของผู้คนใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น หากอาเซียนจะประสบความสำเร็จเขากล่าวแล้วสมาชิกจะต้องแต่งงานกับความคิดของชาติกับความคิดในระดับภูมิภาค
“ตอนนี้เราต้องคิดว่าสองระดับ” Rajaratnam กล่าว “เราจะต้องคิดว่าไม่เพียง แต่ผลประโยชน์ของชาติของเรา แต่พวกเขาวางตัวกับผลประโยชน์ของภูมิภาค: นั่นคือวิธีการใหม่ของการคิดเกี่ยวกับปัญหาของเราและเหล่านี้เป็นสองสิ่งที่ แตกต่างกันและบางครั้งพวกเขาจะขัดแย้งประการที่สองเรายังต้องยอมรับความจริง ถ้า.. เราเป็นจริงๆร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการดำรงอยู่ของภูมิภาคหมายถึงการ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเจ็บปวดเหล่านั้นและคิดในแต่ละประเทศของเรา. เราต้องทำการปรับเปลี่ยนความเจ็บปวดและยากลำบากเหล่านี้. ถ้าเราจะไม่ได้ไปทำแล้วยังคงทลายสุขารมณ์. “

เอส Rajaratnam แสดงความกลัว แต่อาเซียนที่จะเข้าใจผิด “เราไม่ได้กับสิ่งที่” เขาตอบว่า “ไม่ใช่กับใคร” และที่นี่เขาใช้คำว่าจะมีแหวนเป็นลางไม่ดีแม้วันนี้: กีดกัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เขากล่าวว่าอำนาจนอกมีส่วนได้เสียในกีดกันของภูมิภาค “เราต้องการเพื่อให้แน่ใจว่า” เขากล่าวว่า “มั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ balkanized เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. และประเทศที่มีความสนใจอย่างแท้จริงที่สนใจในความมั่นคงของเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดีทางเศรษฐกิจและ สังคม เงื่อนไขจะต้อนรับประเทศเล็กได้รับร่วมกันกับสระว่ายทรัพยากรรวมของพวกเขา และภูมิปัญญารวมของพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพของโลก. “

เป้าหมายของอาเซียนก็คือการสร้างที่จะไม่ทำลาย นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยถนัดคอมันตร์เน้นเมื่อมันเป็นเขาหันไปพูด ในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งเวียดนามถูกกองกำลังเดือดดาลและอเมริกันดูเหมือน ยึดตลอดไปในอินโดจีนเขาได้เล็งเห็นการถอนในที่สุดของพวกเขาจากพื้นที่และได้ นำมาใช้ตามตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยกับความเป็นจริง เท่านั้นที่จะกลายเป็นชัดเจนมากขึ้นกว่าครึ่งทศวรรษ ต่อมา เขาต้องมีที่ในใจเมื่อในโอกาสที่เขาบอกว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ ไม่มีทางเลือกที่จะปรับยกระดับของเวลาที่จะย้ายไปยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดและ แม้แต่การรวม Elaborating กับวัตถุประสงค์อาเซียนเขาพูดถึง “การสร้างสังคมใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการของเวลาของเราได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะนำเรื่องสำหรับความเพลิดเพลินและวัสดุเช่น เดียวกับความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของผู้คนของเราเงื่อนไขของความมั่นคงและ ความก้าวหน้า . โดยเฉพาะสิ่งที่คนนับล้านของผู้ชายและผู้หญิงในส่วนของเราในโลกต้องการคือ การลบแนวคิดเก่าและล้าสมัยของการครอบงำและการครอบงำจากอดีตที่ผ่านมาและแทน ที่ด้วยจิตวิญญาณใหม่ของให้และใช้เวลาของความเสมอภาคและความเป็นหุ้นส่วน. ยิ่งกว่าสิ่งใด อื่นพวกเขาต้องการที่จะเป็นเจ้านายของบ้านของตัวเองและเพลิดเพลินไปกับสิทธิ โดยธรรมชาติที่จะตัดสินใจชะตาของตัวเอง … “

ในขณะที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขา กีดกันเสรีภาพและอธิปไตยของพวกเขาเขากล่าวว่าพวกเขาจะต้องปลดปล่อยตัวเองจาก วัสดุอุปสรรคของอวิชชาโรคและความอดอยาก แต่ละประเทศเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุที่อยู่คนเดียว แต่โดยร่วมกันและการประสานงานกับผู้ที่มีแรงบันดาลใจเดียวกันวัตถุประสงค์ เหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะบรรลุ แล้วถนัดคอมันตร์สรุป: “สิ่งที่เราได้ตัดสินใจที่วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นลำดับที่ยาวนานและต่อเนื่องของความสำเร็จของเรา เองซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมกับเราในภายหลังและรุ่นที่จะมาสามารถภาคภูมิใจ ปล่อยให้มันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคท​​ี่อุดมไปด้วยอาจเต็มไป ด้วยประวัติศาสตร์ในจิตวิญญาณเช่นเดียวกับทรัพยากรวัสดุและแน่นอนสำหรับทวีป โบราณทั้งเอเชียแสงแห่งความสุขและความเป็นอยู่ที่จะส่องแสงไม่ได้นับล้านของ เรา ดิ้นรนประชาชน. “

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยปิดเซสชั่นแรกของสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนำเสนอในแต่ละของเพื่อนร่วมงานของเขากับของที่ ระลึก จารึกไว้บนที่ระลึกมอบให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียอ้างอิงคือ “ในการรับรู้ของการให้บริการโดย ฯพณฯ Adam Malik เขาที่อาเซียนองค์กรชื่อซึ่งได้รับการแนะนำโดยเขา.”

และนั่นก็คือวิธีคิดอาเซียนให้ชื่อและเกิด มันแทบจะไม่ได้รับการ 14 เดือนตั้งแต่ถนัดคอมันตร์นำขึ้นคิดอาเซียนในการสนทนาของเขากับเพื่อนร่วมงานในมาเลเซียและอินโดนีเซียของเขา ในเวลาประมาณสามสัปดาห์ขึ้น, อินโดนีเซียอย่างเต็มที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียและหลังจากนั้นไม่นานกับสิงคโปร์ นั่นคือโดยไม่มีหมายถึงการสิ้นสุดข้อพิพาทภายในอาเซียนสำหรับในไม่ช้า ฟิลิปปินส์และมาเลเซียจะมีหลุดออกในเรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือซาบาห์ ข้อพิพาทระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีอยู่เพื่อวันนี้ แต่ทุกประเทศสมาชิกจะมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความแตกต่างของพวกเขาผ่านสันติวิธีและในจิตวิญญาณของที่พักซึ่งกันและกัน ข้อพิพาททุกคนจะมีฤดูกาลที่เหมาะสมของมัน แต่มันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับในทางของงานที่อยู่ในมือ และในเวลานั้นงานที่สำคัญคือการวางกรอบของการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

สองหน้าประกาศกรุงเทพไม่เพียง แต่มีเหตุผลสำหรับการจัดตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค์เฉพาะของตน เพราะมันหมายถึงวิธีการทำงานขององค์กรของอาคารในขั้นตอนขนาดเล็กโดยสมัครใจและการเตรียมการต่อสัญญาทางการมากขึ้นผูกพันและสถาบัน ทั้งหมดรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้งและสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วไปยังยืนอยู่ในจิตวิญญาณของปฏิญญากรุงเทพฯ กว่าปีที่อาเซียนได้ทำมีความก้าวหน้าในตราสารที่เป็นทางการและถูกต้องตาม กฎหมายที่มีผลผูกพันหลายอย่างเช่นปี 1976 สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 1995 สนธิสัญญาตะวันออกเฉียงใต้โซนเอเชียนิวเคลียร์อาวุธฟรี

กับฉากหลังของความขัดแย้งในอินโดจีนแล้ว, พ่อมีความสุขุมในการสร้างชุมชนของและทุกรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นประกาศกรุงเทพมหานครประกาศว่า “สมาคมเปิดให้บริการสำหรับการมีส่วนร่วมให้รัฐทั้งปวงในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้สมัครมีจุดมุ่งหมายดังกล่าวหลักการและวัตถุประสงค์.” แนวโน้มรวมของอาเซียนมีวิธีการที่สร้างชุมชนไม่เพียง แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปู แต่ ยังอยู่ในวงกว้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่หลายองค์กรระหว่างรัฐบาลอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ร่วม

โลโก้เดิมที่นำเสนออาเซียนห้ามัดสีน้ำตาลของข้าวก้านหนึ่งสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งแต่ละ ภายใต้มัดตำนานคือ “อาเซียน” ในสีฟ้า เหล่านี้จะตั้งอยู่บนสนามของสีเหลืองล้อมรอบไปด้วยเส้นขอบสีฟ้า สีน้ำตาลยืนเพื่อความแข็งแรงและความมั่นคงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสีเหลือง และสีฟ้าสำหรับจิตวิญญาณของความจริงใจในการที่กิจการอาเซียนจะดำเนินการ เมื่ออาเซียนเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในปี 1997, มัดที่โลโก้ได้เพิ่มขึ้นถึงสิบ – แทนทั้งสิบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนให้เห็นถึงสีของธงของพวก เขาทั้งหมด ในความเป็นจริงอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะเป็นหนึ่งและเดียวกันเช่นเดียวกับพ่อจินตนาการ

บทความนี้จะขึ้นอยู่กับบทแรกของ อาเซียนวันที่ 30 สิ่งพิมพ์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการฉลองครบรอบปีที่ 30 ของวันที่ 8 สิงหาคม 1997, เขียนโดย Jamil Maidan ฟลอเรสและ มิ.ย. Abad
อ่านเพิ่มเติมในประวัติศาสตร์อาเซียน:

คอมันตร์ถนัด “Conception อาเซียนและวิวัฒนาการ” ในอาเซียน Reader, สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, สิงคโปร์, 1992

เอส Rajaratnam “อาเซียน: Way Ahead” ในอาเซียน Reader, สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, สิงคโปร์, 1992

Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

โครงการอาเซียน

ภาพรวม

หลัง จากที่ 35 ปีของการดำรงอยู่ของอาเซียนก็คือตอนนี้เห็นได้ชัดว่าอาเซียนได้เปลี่ยนแปลง ตัวเองให้กลายเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่สำคัญในการพัฒนา อา เซียนมีอิทธิพลทางการเมืองที่แข็งแกร่งในขณะที่ในเวลาเดียวกันได้รับการยอม รับมีความสุขจากชุมชนสองจำเป็น Pre-requisites สำหรับกลายเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาภูมิภาค   ธรรมชาติกิจกรรมอาเซียนได้กลายเป็นความร่วมมือหลักสำหรับยานพาหนะการดำเนินการโครงการอาเซียนที่สำคัญและวาระการพัฒนา   มีสี่พื้นที่หลักของความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ได้แก่ ดังนี้:

1       ทางการเมืองและความร่วมมือการรักษาความปลอดภัย;

2       ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ;

3       ความร่วมมือการทำงานและ

4       การพัฒนาความร่วมมือ

ตั้งแต่ เสียงที่เปล่งออกจาก ASEAN Vision 2020 ในปี 1997 และการยอมรับของแผนของการกระทำฮานอย (HPA) ในปี 1998 อาเซียนได้เข้ากระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้นของการพัฒนาผ่านการวางแผนและการ ดำเนินการความร่วมมือโปรแกรม   HPA เป็นครั้งแรกของซีรีส์ของแผนของการกระทำสร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเป้า หมายของวิสัยทัศน์มีต่อเสียงที่เปล่งออกจากวัตถุประสงค์การพัฒนาอาเซียนและ จดทะเบียนเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นที่จะบรรลุภายในระยะเวลาที่มี ประสิทธิภาพของ HPA 1998-2004 ด้วย โครงสร้างดังกล่าวในทิศทางการพัฒนาอาเซียนมากขึ้นความสำเร็จของระบบเหล่านี้ เป้าหมายการพัฒนาขณะนี้คุณสามารถติดตามการดำเนินการผ่านการประสานงานของ กิจกรรมความร่วมมืออาเซียน

หมู่ สี่ด้านของความร่วมมือตามที่ระบุไว้ข้างต้นการพัฒนาความร่วมมือถือได้ว่า เป็นกลไกที่เป็นระบบเพื่อให้บรรลุสำคัญเป้าหมายการพัฒนาอาเซียนผ่านการ ดำเนินการเขียนโปรแกรมของการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้ ประเทศสมาชิกทั้งหมด การ พัฒนาความร่วมมือจะเน้นมักจะเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาที่สามารถที่ดีที่สุด จะ addressed ในระดับภูมิภาคที่จะไม่ทำซ้ำสิ่งที่สามารถทำได้ในระดับชาติ แต่เพื่อเสริมและประสานความพยายามของชาติ   ขั้นตอนในอาเซียนโครงการความร่วมมือการพัฒนาภูมิภาคโดยรวม:

 1. การประสานกันของนโยบายที่จะสร้างกรอบกฎหมายที่สอดคล้องในระดับภูมิภาค
 2. การประสานกันของกลไกที่จะดำเนินการจัดการระบบการปกครองที่สอดคล้องภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐและ
 3. เสริม สร้างศักยภาพในสำคัญที่เกี่ยวข้องและภาคการสนับสนุนเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยน แปลงสถาบันที่จำเป็นต่อความสำเร็จในความพยายามประสานกันดังกล่าวข้างต้น

แม้ ว่าในทางทฤษฎีขั้นตอนข้างต้นสามารถดำเนินการในพื้นที่ของความร่วมมือทางการ เมืองและการรักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจและการทำงานในทางปฏิบัติในการพัฒนา ความร่วมมืออาเซียนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนกิจกรรมหลักในภาคเศรษฐกิจและการทำ งาน ใน ภาคเศรษฐกิจเช่นความร่วมมืออาจครอบคลุมสาขาเช่นการค้า, ศุลกากร, มาตรฐานหรือการลงทุนในขณะที่ภาคการทำงานความร่วมมืออาจครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่นการเกษตรและป่าไม้สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือการพัฒนาทาง สังคม .

ประสานงานโครงการที่ได้รับแง่มุมหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมความร่วมมือร่วมใจในรูปแบบต่าง ๆ กันความพยายามที่จะบรรลุที่ดีที่กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาร่วมกันเป็นก้องอยู่ใน HPA หรือในแผนการในอนาคตของการกระทำ ริ เริ่มโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและภาคควบคู่กับความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาซึ่งเป็นข้ามภาคในธรรมชาติการประสานงานโปรแกรมในอาเซียนได้กลายเป็น โครงสร้างที่ดีมากในปีที่ผ่านมา

ได้รับคำสั่งจากพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในการจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน, เลขาธิการอาเซียนต้องวางแผนโปรแกรมประสานกลมกลืนและจัดการทั้งหมดได้รับการอนุมัติกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ   ใน เรื่องนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่เป็นจุดโฟกัสที่การวางแผนการออกแบบ การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและการตรวจสอบการพัฒนาของอาเซียน โครงการความร่วมมือจะถูกประสานงานกับหน่วยงานภาคอาเซียนและกับประเทศสมาชิก   โครงการจะใช้โปรแกรมอาเซียนผ่านกิจกรรมความร่วมมือก็มักจะถูกประเมินอย่างละเอียดเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของพวกเขาดำเนินการ   โครงการ ที่ตอบสนองความคาดหวังของอาเซียนในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับการแนะนำต่อมา โดยเลขาธิการประเทศสมาชิกจะต้องพิจารณาสำหรับการดำเนินงาน

Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

ASEAN

สถานประกอบการ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ในกรุงเทพมหานครมีการลงนามของ อาเซียนปฏิญญา (Declaration กรุงเทพฯ) โดยตั้งพ่อของอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย

บรูไนแล้วก็ไปสมทบที่ 7 มกราคม 1984, Viet Nam เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1995 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพม่าเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 1997 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 1999 การขึ้นวันนี้คืออะไรสิบรัฐสมาชิกอาเซียน

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนคือ:

 1. เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคผ่านความพยายามร่วมกันในจิตวิญญาณของความเสมอภาคและความเป็นหุ้น ส่วนเพื่อเสริมสร้างความรากฐานสำหรับชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขของ ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้;
 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านความเคารพปฏิบัติตามเพื่อ ความยุติธรรมและกฎของกฎหมายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคและการยึด มั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ;
 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการใช้งานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของ ความสนใจร่วมกันในสาขาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และการบ ริหาร;
 4. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึก อบรมและการวิจัยในการศึกษามืออาชีพทรงกลมทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ;
 5. การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการใช้ของภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมขยายตัวของการค้าของพวกเขารวมทั้งศึกษาปัญหาของการค้าสินค้า โภคภัณฑ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นในการขนส่งและการสื่อสารสิ่งอำนวยความสะดวกและ ยกมาตรฐานการครองชีพของพวกเขาคนของพวกเขาของพวกเขา;
 6. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
 7. เพื่อรักษาความร่วมมือใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์กรระหว่างประเทศและ ระดับภูมิภาคท​​ี่มีอยู่กับจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันและวัตถุประสงค์และสำรวจ ลู่ทางทั้งหมดสำหรับแม้กระทั่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างตัวเอง

หลักการพื้นฐาน

ในความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่นประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำหลักการพื้นฐานต่อไปนี้มีอยู่ใน สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) 1976:

 1. เคารพซึ่งกันและกันสำหรับเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ;
 2. ทางด้านขวาของทุกรัฐในการดำรงอยู่ของชาติของตนปลอดจากการแทรกแซงภายนอกล้มล้างหรือการบังคับ;
 3. ไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
 4. การตั้งถิ่นฐานของความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี;
 5. สละของการคุกคามหรือการใช้กำลังและ
 6. ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของตัวเอง

ประชาคมอาเซียน

2020 อาเซียนวิสัยทัศน์ลูกบุญธรรมผู้นำอาเซียนในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอาเซียนตกลงกันวิสัยทัศน์ร่วมกันของอาเซียนเป็นคอนเสิร์ตของประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกสู่ด้านนอกมองที่อาศัยอยู่ในสันติภาพเสถียรภาพและ ความเจริญรุ่งเรืองผูกมัดกันในห้างหุ้นส่วนในการพัฒนาแบบไดนามิก และในชุมชนของสังคมดูแล

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ 9 ในปี 2003 ผู้นำอาเซียนมติให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนจะต้องจัดตั้ง

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือนมกราคม 2007 ผู้นำยืนยันความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของพวกเขาเพื่อเร่งจัดตั้งประชาคมอา เซียนภายในปี 2015 และลงนาม ปฏิญญาเซบูเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 .

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลักคือ อาเซียนการเมืองและความมั่นคงชุมชน , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมอาเซียนสังคมและวัฒนธรรม . เสาแต่ละคนมีพิมพ์เขียวของตัวเองและร่วมกับ ความคิดริเริ่มสำหรับอาเซียน Integration (IAI) ยุทธศาสตร์ Framework และแผนงาน IAI ระยะที่สอง (2009-2015) พวกเขาแบบ ผังสำหรับประชาคมอาเซียนและ 2009-2015 .

กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียนทำหน้าที่เป็นรากฐานที่มั่นคงในการบรรลุประชาคมอาเซียนโดยการให้สถานะทางกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันสำหรับอาเซียน นอกจากนี้ยังหมวดหมู่กฎบรรทัดฐานอาเซียนและค่า; ชุดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับอาเซียนและแสดงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม

กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับเมื่อ 15 ธันวาคม 2008 การชุมนุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการ์ตาเพื่อทำเครื่องหมายนี้โอกาสที่ประวัติศาสตร์มากสำหรับอาเซียน

กับผลใช้บังคับของกฎบัตรอาเซียนอาเซียนต่อจากนี้ไปจะดำเนินการภายใต้กรอบ กฎหมายใหม่และสร้างจำนวนอวัยวะใหม่เพื่อเพิ่มกระบวนการสร้างชุมชนของตน

ผลกฎบัตรอาเซียนได้กลายเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

Categories: ASEAN | ใส่ความเห็น

ประเภทของคอมพิวเตอร์

ประเภทของคอมพิวเตอร์

 • ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  ถือได่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วมากและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมากและมีขนาดใหญ่ สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้หลายแสนล้านครั้งต่อวินาทีและได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่มากทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่าง รวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน
                                                        ที่มาของรูปภาพ  http://www.phet.in.th/2009/08/ibm-roadrunner/

 

 • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  มีสมรรถภาพที่ต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาก แต่ยังมีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ฉะนั้น จึงสามารถใช้โปรแกรมจำนวนนับร้อยแบบในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะถ้าต่อเครื่องเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้ได้จากทั่วโลก ปัจจุบัน องค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ในการทำบัญชีลูกค้า หรือการให้บริการจากเครื่องฝากและถอนเงินแบบอัตโนมัติ
                                                        ที่มาของรูปภาพ http://www.thaigoodview.com/node/10190
 • มินิคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งสามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสำหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
                                ที่มาของรูปภาพ  http://dexkorn-dexkorn.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

 

 • ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์แบบเล็กขนาดตั้งโต๊ะ หรือขนาดเล็กกว่านั้น เช่น ขนาดสมุดบันทึก,และขนาดฝ่ามือ ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ่มมีขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ถึงแม้ว่าในระยะหลัง เครื่องชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูง แต่เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมีขนาดกระทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมาะสำหรับใช้ส่วนตัว                                                         ที่มาของรูปภาพ http://board.postjung.com/469261.html

 

 • โน๊ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อนำติดตัวไปทำงานในที่ต่างๆ มีขนาดเล็กและน้ำนักเบา ปัจจุบันมีขนาดเท่าสมุดที่ทำด้ายกระดาษ                                              ที่มาของรูปภาพ http://www.learners.in.th/blogs/posts/287407

 

 • เน็ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา                                                      ที่มาของรูปภาพ http://www.techxcite.com/topic/1580.html
 • แท็บเล็ต คือ เครื่องมือที่ใช้ในขณะเคลื่อนที่ ใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุน หรือแบบสไลด์ก็ตาม

  ที่มาของรูปภาพ http://www.goodmodo.com/dell-streak

 

 

 

Categories: วิชาคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำว่าเทคขโนโลยีสารสนเทศ มาจากคำ 2 คำนำมารวมกัน คือ คำว่า เทคโนโลยี และสารสนเทศ

เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อพิจารณาความหมายของแต่ละคำจะมีความหมายดังนี้

 • เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 • สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบความถูกต้อง แบ่งกลุ่มจัดประเภทของข้อมูล และสรุปออกมาเป็นสารสนเทศ และมนุษย์นำเอาสารสนเทศนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น รายงาน ผลงานการวิจัย ข่าวสารต่าง ๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  อุปกรณ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม เก็บข้อมูล เพื่อนำมาเผยแพร่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง

Categories: วิชาคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

test

Categories: วิดิโอ | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Categories: Uncategorized | 7 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.